Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Vzhledem k závažnosti útoků na klíčové struktury a fungování společnosti je v rámci České republiky ustanoveno Národní centrum kybernetické bezpečnosti a byl přijat zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29. srpna 2014. Účinnosti nabyl 1. ledna 2015. Dne 15. prosince 2014 byla vydána vyhláška 316/2014 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a vyhláška 317/2015 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Obě vyhlášky s platností od 1. ledna 2015.

Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti:

 • zpracování projektu kybernetické bezpečnosti,
 • systém řízení bezpečnosti informací,
 • analýza a hodnocení rizik,
 • řízení aktiv,
 • bezpečnostní politika, jež určuje cíle, pravidla a požadavky bezpečnosti informací,
 • organizační bezpečnost, určující strukturu, role a funkce řízení bezpečnosti informací,
 • stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele,
 • bezpečnost lidských zdrojů,
 • návrh řízení provozu kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému,
 • návrh řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo k významnému informačnímu systému,
 • řízení kontinuity činností,
 • provedení kontroly a auditu kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů,
 • plán připravenosti na řešení kybernetických bezpečnostních incidentů,
 • fyzická bezpečnost prvků kybernetické bezpečnosti.

Date

22. leden 2015

Categories

Responsive

brendson logo white

Pro více informací zadejte Váš e-mail.

Kontakt

Brendson s.r.o.

ASmetanova 1022/19
 Brno, 602 00

T724 352 381

Einfo@brendson.cz

Search

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.